Diocletianus (± 236-316 na Chr.) – Romeinse keizer

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (± 236-316 na Chr.) is van 284 tot 305 na Christus keizer van het Romeinse Rijk. Diocletianus voert een aantal ingrijpende hervormingen door die grote gevolgen zullen hebben voor de ontwikkeling van het Romeinse Rijk.

‘Romeinen brachten Wales nationaal symbool’

Behalve wegen, wijn en andere vernuftigheden, hebben de Romeinen ook hun culinaire voorkeuren verspreid binnen hun rijk. Zo brachten ze de prei naar Wales, tegenwoordig een van de nationale symbolen van dat land. Dat blijkt uit onderzoek van het National Museum in Wales. Tijdens het nabouwen van een Romeinse tuin

Ostia Antica (Romeinse havenstad)

Ostia (afgeleid van ostium: riviermonding) ligt aan de monding van de Tiber, op circa dertig kilometer van Rome. Het is gedurende de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk de haven van Rome. Via Ostia komt het grootste deel van de goederen en het graan de hoofdstad binnen.

Het Pantheon in Rome

Het Pantheon, tempel in Rome die onder het bewind van keizer Hadrianus werd gebouwd. Tegenwoordig in gebruik als rooms-katholieke basiliek.

Julianus Apostata (331-363 na Chr.)

Flavius Claudius Julianus, ook wel Julianus Apostata genoemd (Lat.: de Afvallige) is keizer van het Romeinse Rijk van 360 tot 363 na Chr. Hij is vooral bekend geworden als laatste heidense keizer van Rome en zijn grootschalige onderdrukking van het christendom. Julianus is een neef van de keizer Constantijn de

Pompeii verkeert in staat van verval

De Italiaanse minister van cultuur heeft de noodtoestand uitgeroepen over Pompeii. De ruïnes van de stad die in 79 voor Christus verwoest werd door een uitbarsting van de Vesuvius, brokkelen af. Om de ruïnes te beschermen zal de regering een speciale gevolmachtigde aanstellen die noodmaatregelen kan nemen.

Gaius Julius Caesar (100-44 v.Chr.)

Julius Caesar of gewoon kortweg Caesar. Veldheer en dictator. Aan zijn naam hebben wij de woorden tsaar en keizer te danken. Maand juli is naar hem vernoemd.

1 22 23 24