Schrijfplankje van Tolsum (en de aankoop van een slaaf)

Het schrijfplankje van Tolsum behoort tot de Romeinse topstukken uit de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden. Het plankje werd in 1914 gevonden tijdens de opgraving van de terp Groot Tolsum en bevat een Latijnse tekst. Lang dacht men dat de tekst draaide om de verkoop van een koe.

De cultus van Kybele

De cultus van Kybele (Cybele), een van oorsprong Frygische godin die door de Romeinen gelijkgesteld werd aan de Griekse Rhea.

De ganzen van het Capitool

Een van de oudste data uit de Romeinse geschiedenis die we precies kennen is 18 juli 387 v.Chr., de dag waarop de Romeinen aan het riviertje Allia, even ten noorden van hun stad, een nederlaag leden tegen een leger van Gallische Senonen.

Grote brand van Rome (19 juli 64 n.Chr. )

In de nacht van 19 juli van het jaar 64 na Christus ontstond er een grote brand in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De stadsbrand woedde maar liefst zes dagen en tien van de veertien wijken van de stad werden volledig of gedeeltelijk verwoest.

Romeinse vervloekingstablet gevonden in Tongeren

In het centrum van Tongeren is een metalen plaatje met bijzondere inscripties uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een zogeheten defixio of vervloekingstablet, waarmee men destijds onheil over iemand probeerde af te roepen.

Deel Romeins aquaduct gevonden in Nijmegen

Bij opgravingen in Nijmegen is een deel van het Romeinse aquaduct gevonden dat tussen Berg en Dal en Nijmegen liep. De vondst maakt volgens archeologen duidelijk welke route het aquaduct heeft gelopen vanaf de heuvels in Berg en Dal naar het Romeins legioenskamp in Nijmegen.

Pandemieën in de oudheid

Nu Europa zucht onder de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, is het voor de afleiding misschien wel aardig om een vergelijk te maken met de ons bekende pandemieën in de Romeinse tijd.

Pompeii als lithografie

In Pompeii is het grootste deel van de stad blootgelegd in de loop van de negentiende eeuw. Er waren professionele kunsthistorici bij betrokken, maar ook tientallen arbeiders, classici, bouwkundigen en natuurlijk tekenaars, zoals de gebroeders Fausto en Felice Niccolini.

Lingerie bij de Romeinen

De Romeinse vrouw behielp zich met een zogenaamde strophium, fascia pectoralis, zona of mammilare. Deze band zorgde niet alleen voor extra comfort, maar hield de borsten ook klein, wat een schoonheidsideaal was.

Romeins badhuis in Heerlen is oudste gebouw van Nederland

Het Romeins badhuis in het Thermenmuseum in Heerlen blijkt ongeveer een eeuw ouder te zijn dan gedacht. Dat concludeert een team wetenschappers na bestudering van het bouwwerk, dat volgens hen is gebouwd tussen 63 en 73 na Christus. Het zou daarmee gaan om het oudste bouwwerk van Nederland.