‘Cultuur speelde essentiële rol in naziregime’

Cultuur als Macht – Frits Boterman
Hoogleraar Frits Boterman (1948) neemt volgende maand afscheid van de Universiteit Amsterdam met een oratie over de culturele factor van het Derde Rijk.

Volgens de vertrekkend hoogleraar zijn het Derde Rijk en de geweldsexplosie tijdens de Tweede Wereldoorlog niet goed te begrijpen als er geen aandacht wordt besteed aan de rol die cultuur destijds in Duitsland speelde.


Heel vaak is de vraag gesteld waarom en hoe een beschaafd en cultureel hoogstaand volk als de Duitsers zich tijdens de Tweede Wereldoorlog kon verlagen tot barbarij. Volgens Boterman moet de vraag eerder als volgt luiden:

- advertentie -

Wat hebben de Duitse cultuur, bepaalde Duitse cultuurtradities en Duitse intellectuelen, kunstenaars en wetenschappers bijgedragen aan het ontstaan, de ontwikkeling en de uitvoering van de ideeën en plannen van de nazi’s?

Bekend is dat Hitler sterk werd beïnvloed door bepaalde culturele en ideologische tradities en dat hij kunst en cultuur erg belangrijk vond. Boterman stelt dat veel intellectuelen, kunstenaars en wetenschappers nauwer betrokken bij de opbouw, legitimatie en de esthetisering van het naziregime dan meestal wordt aangenomen.

Frits Boterman, hoogleraar Moderne geschiedenis van Duitsland na 1750, geeft zijn afscheidscollege op donderdag 7 februari om 15:00 uur in Lutherse Kerk in Amsterdam. De toegang is vrij.

In mei verschijnt bij de Arbeiderspers het nieuwste boek van de hoogleraar: Cultuur als macht – Cultuurgeschiedenis van Duitsland, 1800-heden.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: