De bevrijding van Groningen (april 1945)

De stad Groningen liep tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwelijks oorlogsschade op. Tot april 1945. Zo’n zevenduizend Duitsers besloten zich toen te verschansen in de stad. Ze boden er hevig weerstand tegen de oprukkende Canadezen.