De fantastische wereld van Roelandt Savery

/
2 minuten leestijd

Landschap met vogels en dodo – Savery, 1628
In het Broelmuseum in Kortrijk is de komende maanden een tentoonstelling te zien met ruim veertig werken van de zeventiende-eeuwse schilder Roelandt Savery (1576-1639).

Roelandt Savery werd in 1576 geboren in Kortrijk. In verband met godsdienstperikelen vluchtte hij naar Brugge en vervolgens naar Haarlem. Na een vruchtbare periode in de Nederlanden reisde hij naar het keizerlijke hof van Rudolf II (1552-1612) in Praag, waar hij hofschilder werd. Voor cultureel Europa was het hof van deze keizerin die tijd dé plek om te vertoeven. De keizer had Praag nadat hij zijn vader Maximiliaan II als keizer was opgevolgd namelijk uitgeroepen tot hoofdstad van zijn rijk. Volgens Rudolf was deze stad namelijk beter te verdedigen tegen de Turken dan Wenen.

Cultureel Europa verzamelde zich hierna in Praag. Roelandt Savery kwam in deze stad dan ook in contact met tal van grote kunstenaars, architecten, wetenschappers, filosofen en humanisten.

In Praag zag Savery, een groot dierenliefhebber, voor het eerst veel exotische dieren zoals leeuwen, ara’s en dodo’s. Sommige van die dieren kon hij in levende lijve bekijken in de keizerlijke dierentuin. Samen met de uitzonderlijke fauna en flora en de weidse landschappen vormden deze dieren de inspiratiebronnen voor veel van zijn fantastische schilderijen. Savery schilderde bij voorkeur fantastische taferelen, vaak met bijbelse en mythologische voorstellingen en vooral met dieren. In zijn werk zijn veel invloeden te zien van Gillis van Coninxloo (1544-1607).

Zijn afbeeldingen van de uitgestorven dodo worden vandaag de dag nog door kunsthistorici en biologen onderzocht. Ze fungeren namelijk als een van de weinige resterende bronnen aan de hand waarvan het fysieke voorkomen van de mythische vogel eventueel kan worden gereconstrueerd. Of Savery in Praag een levende of opgezette dodo zag is overigens niet duidelijk.

Savery was in zijn tijd een zeer gerespecteerd kunstenaar. Niet voor niets werd hij hofschilder in Praag. Eerder was hij bij het huwelijk van prinses Amalia van Solms met de prins van Oranje-Nassau al gevraagd om een paradijs met dieren te schilderen. Daarnaast bestelden onder meer koning Karel I van Engeland en de keurvorst van Liechtenstein werken van Savery.

Tentoonstelling

De afgelopen maanden zijn tientallen werken van Savery tentoongesteld in Praag, de stad waar de schilder veel van zijn beroemde werken maakte. Sinds donderdag is deze tentoonstelling te zien in Kortrijk, de geboortestad van de kunstenaar. In de tentoonstelling zijn meer dan veertig topstukken uit Europese collecties verzameld. Veel van deze werken zijn voor het eerst in Kortrijk te bewonderen.

De dodo is in de tentoonstelling onder meer goed te zien op het schilderij Noach dankt God (Musée Beaux-Arts Reims). Daarnaast ziet de bezoeker ook een reconstructie van een dodo.

De tentoonstelling loopt tot 11 september 2011. Het Broelmuseum Kortrijk is gevestigd op de burcht waar Savery heeft gewoond en gewerkt.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie