‘De kolonialen. Het leven van zeven Bronbekers’

/
1 minuut leestijd

Bronbekers bij het monument Van Heutsz op het landgoed Bronbeek, circa 1985 – Foto: Kluwers Courantenbedrijf Deventer, collectie Museum Bronbeek
Bij Museum Bronbeek in Arnhem is vanaf komende zomer een tentoonstelling te zien over zeven ‘kolonialen’ die na hun tijd in Nederlands-Indië in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek woonden.

Bezoekers van de tentoonstelling ontmoeten straks zeven mannen die tussen 1850 en 1950 dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Allen woonden daarna in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek, zoals Bronbeek destijds heette. Dit tehuis voor oude en gewonde militairen uit de kolonie werd in 1863 door de Staat in de Gelderse hoofdstad gevestigd onderverantwoordelijkheid van de toenmalige Minister van Koloniën.

Museum Bronbeek:

De expositie brengt de rijk geschakeerde geschiedenis van zeven mannen tot leven. Duidelijk wordt wat hun achtergrond was, waarom zij dienst namen in het koloniale leger en hoe hun militaire loopbaan en hun leven op Bronbeek daarna eruit zagen. Via het leven van deze kolonialen krijgt de bezoeker zicht op het Nederlands-Indië van hun tijd en op het dagelijks leven in het militair tehuis, waar zij leefden te midden van tastbare herinneringen aan Indië.

De expositie loopt van 20 juni tot en met 30 december 2012 en is een opmaat naar de viering van de honderdvijftigste verjaardag van Bronbeek in februari 2013.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie