De Marroncultuur in Suriname

Soldaat bij een overmeesterde Marron (John Gabriel Stedman, 1792)

Alex van Stipriaan, conservator van het Tropenmuseum, geeft zondag 15 november een lezing over de Marroncultuur in Suriname.

De Marrons, vroeger ook wel Bosnegers of Boslandcreolen genoemd, van Suriname zijn nakomelingen van negerslaven die naar de bossen vluchtten. Nederland veroverde Suriname in 1667 en voor de arbeid op plantages werden Afrikaanse slaven gekocht.

Plantagehouders gaven de voorkeur aan slaven die in slavernij geboren waren. Gebleken was namelijk dat deze slaven minder snel vluchtten. De slaven die wegliepen werden Marrons genoemd. Ze vormden gemeenschappen in de oerwouden van Suriname en leefden daar van landbouw, jacht en visserij. De leefgemeenschappen bouwden in de loop der tijd een geheel eigen cultuur op. De Marroncultuur wordt soms het best bewaarde stukje Afrika buiten Afrika genoemd. Tegenwoordig woont de meerderheid van de Marrons niet meer in het Surinaamse binnenland, maar in Paramaribo, in buurland Frans Guyana en in Nederland.

- advertentie -

In zijn lezing gaat conservator Alex van Stipriaan in op de geschiedenis van de Marrons. Hoe is de cultuur ontstaan? Wat zijn de gebruiken van de Marrons en hoe leeft deze gemeenschap in het huidige Suriname? De conservator van het Tropenmuseum zal antwoord geven op deze en andere vragen.

De lezing vindt plaats in het Kenniscentrum van het Tropenmuseum in Amsterdam en begint om 14:00 uur. Om de lezing bij te wonen moet een kaartje voor het museum worden gekocht (7,50). Reserveren wordt aanbevolen. Meer info op: www.tropenmuseum.nl

Tentoonstelling

Vam 6 november 2009 tot en met 9 mei 2010 is in het Tropenmuseum een tentoonstelling te zien over de Marroncultuur in Suriname: Kunst van overleven. Het museum toont ruim zevenhonderd voorwerpen uit de Marroncultuur. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan de emancipatiestrijd die de Marrons momenteel voeren. De Surinaamse overheid is in de afgelopen jaren tot tweemaal toe veroordeeld door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten om de rechten van Marrons te erkennen en respecteren. De rechten van Marrons worden bedreigd door onder meer grootschalige mijnbouw, goudzoekers en illegale houtkap.

Het Tropenmuseum toont deze ontwikkeling en stelt de vraag of en hoe de Marroncultuur aan het begin van de 21ste eeuw kan overleven. De tentoonstelling is opgedeeld in zes thema’s, gepresenteerd in evenzoveel paviljoens. Aan bod komen verder onder meer religie, muziek, man-vrouw verhoudingen en bestuur (traditioneel en modern) en veel kunst, traditioneel en modern.

Samen met de tentoonstelling verschijnt bij KIT Publishers een boek over de Marroncultuur onder redactie van Alex van Stipriaan en Thomas Polimé. In dit boek geven Marrons en Marron-kenners hun visie op een aantal thema’s die ook in de tentoonstelling worden behandeld. De in het boek opgenomen foto’s zijn afkomstig uit het KIT beeldarchief, de museumcollectie en van hedendaagse (Marron) fotografen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: