De PvdD en de Oudheid

2 minuten leestijd
De PvdD en de Oudheid
De PvdD en de Oudheid

Over een paar maanden zijn er verkiezingen. De twee grootste partijen hebben al aangekondigd dat er geen geld meer mag naar de culturele sector (PVV) of studierichtingen zonder arbeidsmarktperspectief (VVD). Dat bedreigt enkele oudheidkundige musea en opleidingen. De oudheidkunde heeft er dus wel eens beter voorgestaan en daarom ben ik de verkiezingsprogramma’s gaan bekijken. Wat hebben de beleidsvoornemens van betekenis voor de oudheidkunde? Vandaag de Partij voor de Dieren.

Dat programma sluit mooi aan bij het stukje over de SP van gisteren, waarin ik erop wees dat open access voor de socialisten geen thema leek. De PvdD is op dit punt uitgesprokener:

“Wetenschappelijke artikelen en rapporten die (deels) met publiek geld zijn gefinancierd, zijn gratis en zonder belemmeringen in te zien.”

Keurig, maar helaas blijft het daarbij. Ik ben nieuwsgierig wat de PvdD wil doen om mensen te compenseren die de afgelopen jaren hebben moeten betalen om in te zien wat met hun geld is vervaardigd.

Verheugend is dat de Partij voor de Dieren “kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector” en daarom het budget voor kunst, cultuur en erfgoed structureel wil verhogen. Het zou inderdaad tof zijn als enkele bezuinigen op musea werden teruggedraaid maar ik denk toch niet dat ik zomaar op de PvdD kan stemmen.

Waar ik twijfel, is dat volgens de PvdD de overheid het kunst- en cultuuraanbod moet faciliteren. Elke archeoloog veert hierbij op, want de partij maakt hier een keuze in een actuele kwestie. Zoals bekend wordt momenteel de Romeinse Rijksgrens, de limes, in Nederland “op de kaart gezet”. Dat is in principe een erfgoed-aangelegenheid die wordt gefinancierd door drie provinciale overheden (Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland). Het probleem hierbij is dat daar ook wetenschappelijke informatie wordt overgedragen en dat deze overdracht niet meteen een taak is die je bij een overheid zou willen neerleggen. Daar gaat de politiek niet over maar de PvdD lijkt dat dus wel te willen.

Even heb ik gedacht dat de PvdD de complexiteit van de materie niet volledig heeft doorgrond. Je schrijft een stuk over kunst en cultuur en ziet over het hoofd dat er soms een overlap is met de wetenschap – dat kan gebeuren. Het kan ook zijn dat ik zelf iets niet goed begrijp. Tot slot is mogelijk dat de partij er wél aan heeft gedacht, want ze heeft wel een standpunt over het archeologisch erfgoed:

“De Rijksoverheid bevordert herbestemming van monumenten en stimuleert gemeenten om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen.”

Akkoord, dit ligt zó voor de hand dat ik me afvraag waarom het in een verkiezingsprogramma staat.

Hoe dat ook zij: meer valt er voor oudheidkundigen niet op te maken uit het programma van de Partij van de Dieren. Indien mijn stem uitsluitend zou worden bepaald door oudheidkundige belangen, zou ik eerst eens opheldering willen hebben over de vraag of de overheid volgens de PvdD ook de wetenschappelijke kant van een cultuuruiting moet faciliteren.

~ Jona Lendering

Historicus, webmaster van Livius.org en docent bij Livius Onderwijs. Hij publiceerde verschillende boeken. Zie ook: mainzerbeobachter.com

Zie ook: Politieke geschiedenis

Jona Lendering is historicus, webmaster van Livius.org en docent bij Livius Onderwijs. Hij publiceerde verschillende boeken en verzorgt een nieuwsbrief over de Oudheid. Zie ook zijn blog: mainzerbeobachter.com