Een Turingmachine van LEGO

Een Turingmachine van LEGO
Bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is sinds deze week een tentoonstelling over het leven en werk van de beroemde Britse wiskundige Alan Turing te zien. In de tentoonstelling is ook een met LEGO werkende Turingmachine te bekijken.

De tentoonstelling vertelt het verhaal verteld van Alan Turing als oorlogsheld, computerpionier en grondlegger van de kunstmatige intelligentie. Het CWI:

Als onderzoeksinstituutEnigma codeermachine

voor wiskunde en informatica heeft het CWI veel aan Turing te danken. Met de tentoonstelling Turings Erfenis willen we hem eer bewijzen en ook laten zien hoe zijn fundamenten worden toegepast in informatica-onderzoek van vandaag de dag.

In de tentoonstelling zijn ook historische objecten te zien die een beeld geven van de revolutionaire ontwikkeling van de computer. Ook wordt het belang van zijn werk voor biologen belicht. Het onderzoeksinstituut:

- advertentie -

Turing stelde in 1952 een mechanisme voor patroonvorming voor. Deze Turingpatronen spelen een rol bij embryonale ontwikkeling zoals de verdeling van haren in de vacht en het ontstaan van de asymmetrie van het hart.

Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling is een originele Enigma uit de Tweede Wereldoorlog. Alan Turing werkte tijdens deze oorlog op Bletchley Park voor de Britse inlichtingendienst en hield zich onder meer bezig met het ontcijferen van radiografische berichten van de Duitsers. Turing en zijn team slaagde er in de Enigma-communicatiecode te breken. Hierdoor waren de geallieerden de Duitsers vaak een stapje voor.

Turingmachine van LEGO

Op de tentoonstelling is verder een werkende Turingmachine van LEGO te zien die door medewerkers van het CWI is gebouwd. Dit Turingmachine wordt vaak gezien als een voorloper van de computer. Het was bedoeld om wiskundige problemen mee op te lossen. Turing ontwikkelde het apparaat omdat hij een machine wilde maken die in theorie elke mogelijke berekening kon uitvoeren. De Turingmachine kon gegevens lezen van een lang stuk band, waarbij gebruik werd gemaakt van een tabel om de volgorde van de gevraagde bewerkingen te bepalen.

De Turingmachine van LEGO laat zien hoe de computer berekeningen uitvoert en geheugen leest en schrijft. De tentoonstelling loopt tot 6 oktober 2012.

Lees ook: Google eert wiskundige Alan Turing

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier