Maand van de geschiedenis
Dark
Light

Eigen inkomen musea voor het eerst hoger dan ontvangen subsidies

Meer museumbezoek, maar kleinere musea hebben het zwaar
1 minuut leestijd
Zaal negentiende eeuw in het Rijksmuseum - Foto: Rijksmuseum
Zaal negentiende eeuw in het Rijksmuseum - Foto: Rijksmuseum

De Museumvereniging komt met positieve cijfers over 2017. Musea trekken steeds meer bezoekers. De 435 bij de vereniging aangesloten musea ontvingen in totaal vorig jaar 31 miljoen bezoekers, bijna 0,7 miljoen meer dan een jaar eerder. De afgelopen vier jaar is het aantal museumbezoeken met dertig procent gestegen. Maar er zijn niet alleen maar positieve berichten. Veel middelgrote en kleine musea hebben het moeilijk en schreven vorig jaar rode cijfers.

Sinds de bezuinigingen in de culturele sector zijn veel musea werk gaan maken van het genereren van meer eigen inkomsten. Die inspanningen lijken effect te sorteren. Het eigen inkomen van musea was vorig jaar voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies (51% om 49% – 508 om 491 miljoen euro).

Rode cijfers

Het aantal mensen met een Museumkaart blijft ook stijgen en kwam in 2017 op 1,35 miljoen. De kaarthouders zijn gezamenlijk goed voor ruim 8,5 van de 31 miljoen museumbezoeken. Het aantal scholieren dat een museum bezocht is eveneens gestegen. Vorig jaar waren dat er 115.000. De Museumvereniging wijst erop dat dat middelgrote en kleinere musea het lastig hebben. Sommige schrijven al enkele jaren rode cijfers:

“Deze musea hebben behoefte aan gerichte dijkverzwaring en herstel of versterking van financiële betrokkenheid van subsidiënten. De politiek moet goed nadenken en goed kijken waar extra impulsen het hardst nodig zijn en musea uit de gevarenzone kunnen komen.”

De werkgelegenheid bij musea is afgelopen jaar met vijf procent gestegen. In 2017 werkten 2.000 mensen of bijna 5 procent meer bij de musea dan in 2016. De totale werkgelegenheid bij musea is nu bijna 40.000, waarvan 27.000 onbetaald als vrijwilliger of stagiair. Vrijwel alle musea werken met onbetaalde krachten. Omgerekend naar voltijdbanen bedraagt de personeelssterkte van de musea in 2017 ruim 9.800 voltijdbanen.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief (48.406 actieve abonnees)

"Donateurs ondersteunen ons project en dragen direct bij aan de uitbreiding van ons archief."

Meer informatie

Meer over het onderwerp: