Elf nominaties voor Unesco’s werelderfgoedlijst

Sanatorium Zonnestraal – Foto: CC/LloydTzara
Het Nederlandse kabinet heeft elf erfgoederen geselecteerd om voor te dragen voor de werelderfgoedlijst van Unesco. De staatssecretarissen Halbe Zijlstra (Cultuur) en Henk Bleker (EL&I) hebben dat dinsdag bekendgemaakt.

Het kabinet neemt het advies van de Commissie Herziening Voorlopige Lijst werelderfgoed over. Deze commissie bracht in november haar advies uit nadat het zevenenveertig aanvragen had beoordeeld. Op de voorlopige lijst staan nu de volgende locaties:Het Bonaire Marine Park, het Eise Eisinga Planetarium in Franeker, de nederzettingen Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord van de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Noordoostpolder, het Plantagesysteem West Curaçao, het Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, het Teylers gebouw in Haarlem, de Van Nellefabriek in Rotterdam, de Romeinse rijksgrens Limes en het eiland Saba.

- advertentie -

Een plaats op de Voorlopige Lijst betekent dat het Rijk samen met andere overheden en de eigenaren een voorbereidingstraject starten. Doel is om de erfgoederen binnen vijftien jaar te nomineren voor de werelderfgoedlijst. Staatssecretaris Zijlstra:

Een plaats op de Werelderfgoedlijst betekent een wereldwijde erkenning van de culturele en natuurlijke waarde van een gebouw, plaats of gebied. Het vertelt het verhaal van de Nederlandse geschiedenis, is een bekroning op jarenlang zorgvuldig beheer en versterkt de toeristische aantrekkingskracht.

De eerste drie locaties die komende jaren voorgedragen zullen worden zijn de Van Nellefabriek, het Teylers en het plantagesysteem West Curaçao. Op dit moment staan er noegen erfgoederen uit Nederland en Curaçao op de werelderfgoedlijst. Als laatste zijn het natuurgebied de Waddenzee en de Amsterdamse grachtengordel aan de prestigieuze lijst toegevoegd.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: