Erfgoedhuis Zuid-Holland en Het Zuid-Hollands Landschap starten samenwerking

Landschap & Erfgoed Zuid-Holland
Landschap & Erfgoed Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland en Het Zuid-Hollands Landschap starten het samenwerkingsverband ‘Landschap & Erfgoed Zuid-Holland’. De twee organisaties hebben samen de ambitie om natuur, landschap en erfgoed beter te behouden en meer te laten beleven.


Tijdens de afgelopen Monumentendag onthulde een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland het beeldwerk van de samenwerking getiteld Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. Onder de vleugels van het samenwerkingsverband worden activiteiten ontplooid die “zich richten op de integrale, cultuurhistorische en landschappelijke leefomgeving van burgers en bedrijven”.

Landschap & Erfgoed Zuid-Holland wil onder meer aansluiting zoeken bij vrijwilligersgroepen in de erfgoedsector, waaronder vrijwilligers in kleine musea en bij erfgoedinstellingen. Daarnaast gaan de twee organisaties deelnemen aan projecten waarin erfgoed en landschap in elkaar verlengde liggen, zoals bij het zogenaamde Molennetwerk en het Landgoederennetwerk Zuid-Holland.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier