Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Erfgoedwet: ‘Kijk ook naar regionaal belang van collecties’

Als het aan de Museumvereniging ligt gaat de nieuwe Erfgoedwet ook in provincies en gemeenten toegepast worden. Zij zouden er voor moeten zorgen dat collectiestukken die van regionaal belang zijn ook behouden blijven. Nu wordt alleen gekeken naar het nationale belang.

- ad -

De nieuwe Erfgoedwet ligt momenteel ter consultatie bij onder andere de Raad voor Cultuur, VNG en IPO. De wet moet er voor zorgen dat belangrijke collectiestukken van nationaal belang in eigendom van het Rijk, provincie of gemeente niet zomaar verkocht worden. Als een overheid een object wil verkopen, moet zij eerst onderzoeken of het object onmisbaar is voor Nederland.

Regio

Siebe Weide, algemeen directeur van de Museumvereniging, vindt dit een goede zaak maar vindt wel dat er ook gekeken moet worden naar het regionaal belang:

“Het kan de moeite waard zijn het te behouden als het voor de regio onmisbaar is.”


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱