‘EU-lidstaten moeten meer cultureel erfgoed digitaliseren’

Europeana
Lidstaten van de Europese Unie moeten meer werk maken van het digitaliseren van hun cultureel erfgoed. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft dat deze week gezegd.

Kroes, belast met de Europese portefeuille Digitale agenda, hoopt dat in 2015 in totaal dertig miljoen objecten zijn toegevoegd aan de Europese culturele databank Europeana. Momenteel bevat die databank twintig miljoen objecten.

Begin dit jaar riep de eurocommissaris samen met haar collega

- advertentie -Androulla Vassiliou de lidstaten ook al op de digitalisering van cultureel erfgoed meer te stimuleren. Wat de eurocommissarissen betreft is digitalisering van cultureel erfgoed niet alleen in het belang van het onderwijs. Ook het toerisme kan er zijn voordeel mee doen. Kroes en Vassiliou gaven destijds ook te vinden dat EU-lidstaten beter moeten promoten.

Europeana werd in 2008 gelanceerd en bevatte toen ongeveer twee miljoen items. In 2015 moet de database dus dertig miljoen objecten bevatten. Om dit doel te bereiken zijn onlangs streefcijfers per lidstaat vastgesteld voor een minimumbijdrage van inhoud tegen 2015. Voor Nederland is dit aantal vastgesteld op 1.571.000 en voor België op 759.000.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: