Geen subsidie ministerie voor Barak 1B

Barak 1B – Foto: Stichting Barak 1B
Het ministerie van VWS heeft een subsidieverzoek van Stichting Barak 1B afgewezen. De enige nog overgebleven barak van Kamp Vught dreigt daarmee verloren te gaan.

De stichting had gevraagd om een bijdrage van 200.000 euro voor de restauratie van de enige nog op de authentieke plek staande gevangenenbarak in Nederland, barak 1B in Vught.

De bewuste barak werd in de oorlog gebouwd in Kamp Vught, waar tijdens de oorlog 12.000 Joden verbleven.

- advertentie -Afgelopen winter werd er een noodvoorziening aangebracht

Na de oorlog kwamen er Molukkers in de barakken wonen. In 1992 werden alle barakken gesloopt. Op één na: Barak 1B. Februari vorig jaar werd de Stichting Barak 1B door Museum Maluku in Utrecht, het Vughts Museum en Nationaal Monument Kamp Vught. Dankzij een noodvoorziening van de gemeente Vught werd de barak een half jaar geleden provisorisch beschermd tegen weer en wind.

Voor de restauratie van de barak is in totaal 800.000 euro beraamd. De stichting heeft inmiddels ongeveer 300.000 euro aan toezeggingen ontvangen, onder meer van de provincie Noord-Brabant.

Het ministerie van VWS blijkt het project niet te willen ondersteunen. In een gesprek zou het ministerie aangegeven hebben slechts subsidies te verstrekken aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en aan de vier nationale herinneringscentra, waaronder Nationaal Monument Kamp Vught. Stichting Barak 1B had aangegeven eventueel bereid te zijn de stichting op te heffen en op te gaan in de stichting Nationaal Monument Kamp Vught. Dit bracht het ministerie echter niet op andere gedachten. Tot teleurstelling van de stichting:

Het bestuur van Stichting Barak 1b betreurt het standpunt van het ministerie. Temeer daar eind vorig jaar bekend werd dat de woning van de voormalige kampcommandant van Westerbork wél kan rekenen op overheidssteun voor een bedrag van 1,6 miljoen euro. Het bestuur beraadt zich nu op de ontstane situatie. Door weigering van het ministerie is immers een belangrijke pijler in het dekkingsplan weggehaald. De barak zou in de plannen van het bestuur een belangrijke rol gaan vervullen in het educatieve aanbod van Nationaal Monument Kamp Vught.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: