Help de keizer komt!

Geld voor publiekscentrum onder Domplein bijna binnen

Schatkamer onder het Domplein – Foto: schatkamerdomplein.nl
De benodigde 4,5 miljoen euro voor de bouw van een bezoekerscentrum onder het Domplein in Utrecht is bijna binnen. De voorzitter van de Stichting Domplein 2013 heeft dat bekendgemaakt.

Domkerk aan het Domplein


In het publiekscentrum onder het plein moet de tweeduizend jaar oude geschiedenis van de stad Utrecht ‘beleefbaar en aanraakmaker’ worden gemaakt. Vanuit het centrum kan straks ondergronds onder meer gekeken worden naar resten van de noordelijke grens van het Romeinse rijk. Op de plek van het huidige Domplein bevond zich in de Romeinse tijd een castellum.

Stichting Domplein 2013:

- advertentie -

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt verborgen onder het Domplein. Bisschoppen en keizers lieten hun sporen na. We willen deze rijk gevulde schatkamer beleefbaar en aanraakbaar maken, zodat het Domplein uitgroeit tot een gastvrij, internationaal forum voor kennis, cultuur en religie.

Het ondergrondse publiekscentrum wordt nu financieel onder meer ondersteund door de Europese Unie, het Nationaal Restauratiefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds.

Het is de bedoeling dat met de bouw van de ‘ondergrondse schatkamer’ nog dit jaar wordt gestart. Voor de financiering is echter nog een paar ton nodig. Daarnaast moeten er nog vergunningen worden verkregen. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken in hoeverre bij de bouw van het centrum schade wordt toegebracht aan archeologische resten onder het plein. Als alles meezit kan het publiekscentrum de deuren in 2014 kan openen.

Geld voor ‘Romeins’ centrum Utrecht

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: