Gerdi Verbeet nieuwe voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Haar benoeming gaat begin volgende maand in en geldt voor een periode van zes jaar.

Verbeet volgt Joan Leemhuis-Stout op, die sinds 2010 voorzitter was. In die jaren is het herdenken in Nederland volgens het ministerie van VWS “op een hoger niveau” gebracht. Het ministerie over de nieuwe voorzitter:

“Gerdi Verbeet heeft als Tweede Kamerlid en later als voorzitter van de Tweede Kamer grote persoonlijke en inhoudelijke betrokkenheid getoond bij Oorlogsgetroffenen en het Nederlandse Herinneringslandschap. Zij is lid van de Raad van Toezicht van het Anne Frank Huis en sprak 15 augustus jongstleden bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bij het Indisch Monument in Den Haag.”

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting, inhoud en vorm aan herdenken en vieren in Nederland. Ook draagt het Comité zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, inclusief de coördinatie van de Bevrijdingsfestivals. Daarnaast maakt het Comité zich sterk voor verschillende educatieve projecten.

Boek van Gerdi Verbeet: Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: