Help Historiek

Historiek.net kan uw hulp gebruiken. Het opzetten, uitbouwen en onderhouden van de site kost veel tijd en helaas ook geld. We zijn hierbij afhankelijk van sponsoren, giften en advertentie-inkomsten.

Steeds meer mensen weten de weg naar de website te vinden. Geregeld ontvangen we positieve reacties op dit nieuwe initiatief en uit onze statistieken blijkt dat veel bezoekers het niet bij een eenmalig bezoek laten. Dit steunt ons in de gedachte dat er behoefte is aan een website waar zowel oog is voor de actualiteit als voor het verleden, een site die als uitgangspunt heeft dat geschiedenis niet iets saais en stoffigs is. Iedere dag opnieuw bepaalt de kennis van het verleden ons oordeel over vandaag. Ons motto is dan ook Historiek, omdat we ook van gisteren zijn.

Help mee!

Als bezoeker kunt u helpen van deze site een groter succes te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

          Maak reclame
  Help Historiek

 • Breng uw vrienden of familieleden op de hoogte van het bestaan van deze website. Vertel ze erover, stuur ze per e-mail een link of gebruik dit formulier.

  Geef feedback

 • Laat ons weten wat u van de website vindt. Aan feedback hebben wij veel. Het stelt ons in staat de website verder te verbeteren. Per e-mail zijn wij te bereiken op info@historiek.net. Telefonisch contact opnemen kan via 0341-843147.

  Doe een gift

 • Helaas is er geld nodig om deze website intensief te kunnen blijven onderhouden en uitbouwen. Momenteel wordt er veel meer geld in de website gestoken dan er uit komt en op den duur is die situatie uiteraard niet houdbaar. Giften, hoe klein ook, zijn dan ook van harte welkom. Kleinere giften kunnen gedaan worden via dit formulier. Andere giften zijn welkom op bankrekeningnummer 57.38.79.257 ten name van Y. Visser o.v.v. Historiek.

  Adviseer ons

 • We zijn geen commerciële talenten en hebben weinig kaas gegeten van marketing. Op dat vlak kunnen wij zeker advies gebruiken, ook met het oog op de toekomst. Misschien heeft u expertise in huis die ons kan helpen de website te verbeteren, of heeft u ideeën over hoe deze website beter in de markt gezet kan worden. Kent u ondernemers / bedrijven die ons mogelijk zouden kunnen ondersteunen? Ook als u ideeën, opmerkingen of vragen hebt over de invulling van deze website horen we graag van u.

Yuri Visser
Historiek.net

Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19
3851 JP Ermelo
t: 0341-843147
e: info@historiek.net
w: www.historiek.net