Herontdekte tekening Jan van Eyk te zien bij Meermanno

Museum Meermanno
Bij Museum Meermanno in Den Haag is vanaf aankomende zaterdag een tekening te zien die onlangs definitief werd toegeschreven aan de Vlaamse kunstenaar Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Wie het werk wil zien moet snel zijn. De tentoonstelling loopt slechts twee weken.

De tekening is afkomstig uit het Louvre in Parijs en werd onlangs door Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteitvan Amsterdam, aan de Vlaamse kunstenaar Jan van Eyck toegeschreven.

- advertentie -

Tot voor kort ging men er van uit dat het om een zestiende-eeuwse kopie naar Jan van Eyck ging. Volgens Chavannes gaat het echter wel degelijk om een werk van Jan van Eyck zelf.

De tekening dateert uit de vroege vijftiende eeuw. Van Eyck verbleef in die tijd in Den Haag. Hij woonde er tot begin 1425 en was de enige schilder in vaste dienst van hertog Jan van Holland en Beieren. Op de tekening – getiteld De Grafelijke vispartij – zijn twee groepen edelen te zien die bij een beekje aan het vissen zijn. Mogelijk zijn op het werk Jan en Jacoba van Beieren afgebeeld.


De herontdekte tekening van Jan van Eyck

Er worden wereldwijd ongeveer dertig schilderijen en tekeningen aan Jan van Eyck toegeschreven. Deze tekening is het enige ingekleurde werk op papier. In de tentoonstelling wordt ook het technisch onderzoek toegelicht, dat onder leiding van professor Chavannes-Mazel werd uitgevoerd naar de bijzondere tekening.

De tekening blijkt ook de oudst bekende afbeelding van Den Haag te zijn. Naast het werk van Jan van Eyck zijn in de tentoonstelling ook de tot voor kort oudst bekende afbeelding van het Binnenhof (1489), archiefstukken die bewijzen dat Van Eyck tussen 1420 en 1425 in Den Haag woonde en verschillende middeleeuwse verluchte handschriften in de stijl van Van Eyck te bewonderen.

De Jan van Eyck-tentoonstelling loopt van 25 februari tot en met 11 maart 2012

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: