Historie en betekenis van de Lintjesregen

Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Een dag voor Koninginnedag regent het in Nederland traditioneel lintjes. In het museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Paleis Het Loo, wordt stilgestaan bij de geschiedenis en betekenis van de zogenaamde ‘Lintjesregen’.

Koning Willem I stichtte kort na de Slag bij Waterloo (1815) de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit ter beloning van ‘Nederlandsche onderdanen, die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzonderen ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschappen en kunst’. De orde bestaat nog altijd.In 1892 voegde koningin-regentes Emma de Orde van Oranje-Nassau toe. Deze orde werd ingesteld omdat na de dood van koning Willem III een andere orde, de Orde van de Eikenkroon, voor Nederland verloren was gegaan. De Orde van Oranje-Nassau wordt zowel civiel als militair verleend en heeft verschillende klassen.

- advertentie -

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden is gevestigd in een vleugel van Paleis Het Loo. In het museum wordt in een vaste presentatie veel informatie gegeven over geschiedenis en betekenis van de verschillende orden.

Het herbergt een van de grootste openbare verzamelingen ridderorden en onderscheidingen ter wereld. Te zien zijn onder meer ordejuwelen, gekalligrafeerde oorkonden, ordekostuums en geschilderde portretten van ridders.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier