Week van de koloniale geschiedenis

‘Historische X-factor’ bij de Verdieping van Nederland

Vrede van Munster
In tentoonstellingsruimte De Verdieping van Nederland presenteren de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief vanaf 1 juni een serie bijzondere topstukken uit de eigen collecties. De tentoonstelling heeft als titel: Topstukken met de grootste historische X-factor!.

Het publiek kan binnenkort online stemmen op het stuk met de grootste zogenaamde X-factor. Onder de tentoongestelde stukken onder andere De Vrede van Munster en de eerste Nederlandse Donald Duck. De KB:

De selectie van authentieke boeken en documenten is gemaakt op basis van schoonheid, historische waarde, herkomst of onvermoede kwaliteiten die de historische X-factor hebben.

Vrede van Munster

In De Verdieping van Nederland is binnenkort onder meer de akte van de

- advertentie -Een beetje krap

Vrede van Munster uit 1648 te zien. Deze Vrede van Munster kan gezien worden als het ‘geboortebewijs’ van Nederland. Met de Vrede van Munster kwam er in 1648 namelijk een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en werd de Republiek der Verenigde Nederlanden onafhankelijk.

Het had wel wat voeten in de aarde voor de Vrede van Munster ook ondertekend kon worden. In 1644 startte in Münster een vredescongres, waaraan de Republiek vanaf 1646 deelnam. De Republiek en Spanje bereikten in 1648 een definitief vredesakkoord, waarin ook de vrije handel met Oost- en West-Indië en de octrooien van de VOC en WIC werden erkend. Op het moment dat de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten de akte daadwerkelijk ondertekenden, weigerde de vertegenwoordiger van Utrecht zijn handtekening te zetten. De plaats voor zijn zegel en handtekening – hiërarchisch op de vijfde plaats van boven – werd opengelaten, voor het geval hij zich mocht bedenken. En dat gebeurde inderdaad. De ruimte is alleen net iets te krap; het zegel is er als het ware tussen gepropt.

Eerste Donald Duck

De eerste Nederlandse Donald Duck, 1952

Ook tentoongesteld wordt de eerste Nederlandse Donald Duck. In oktober 1952 werd dit weekblad in Nederland voor het eerst uitgebracht. Het blad was direct populair. In het begin putte dit blad voornamelijk uit de inmiddels aanzienlijke voorraad Amerikaanse strips. Later begon men in Nederland zelf Donald Duck-strips te maken, zoals dat ook gebeurde in andere landen waar een weekblad over de gevederde antiheld was opgericht. Daarnaast gaf het blad een impuls aan ander striptalent. Zo werden bijvoorbeeld bekende series als Douwe Dabbert (door Thom Roep en Piet Wijn) en de geschiedenisstrip Van Nul tot Nu (door Thom Roep en Co Loerakker) in de Donald Duck gepubliceerd.

De tentoonstelling loopt tot en met 28 augustus 2011.

Vanaf 25 mei kan er op internet gestemd worden op het topstuk met de grootste historische X-factor. De KB en het Nationaal Archief hebben zelf een top 10 samengesteld. Deze bestaat uit: Vrede van Munster (1648), Het Gezicht op Kaap de Goede Hoop van Johannes Vingboons (ca. 1665), het Journaal van de Gelderland (1601-1603), het Verdrag van de onafhankelijkheid van Suriname (1975), de Grondwet (1848), het Zweder-getijdenboek (ca. 1430-1435), het Stedenboek van Frederick de Wit (1698), het Album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690), de eerste Donald Duck (1952) en het Visboek van Adriaen Coenensz (1577).

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: