Hoe zit het met ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Tijdens de Franse Revolutie werd eind achttiende eeuw de leus liberté, égalité, fraternité gelanceerd. De VARA zendt later deze maand een documentaire-drieluik rond deze bekende leus uit.

In de documentaires, die steeds vijftig minuten duren, wordt de vraag gesteld of het aloude ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de eenentwintigste eeuw eigenlijk nog wel relevant voor ons is. De VARA:- advertentie -

Pieter Hilhorst – Foto: Jasper Faber

Politicoloog en presentator Pieter Hilhorst loodst de kijker in drie films van vijftig minuten langs een opmerkelijk scala aan verrassende en nieuwe wetenschappelijke inzichten, die ons denken over de samenleving veranderen. Veel van onze ideeën over de mens en de economie blijken namelijk achterhaald.

Vrijheid

Volgens de makers is ons denken over vrijheid in de loop der tijd veranderd van een ‘collectief ideaal van bevrijding van onderdrukking, naar een individualistisch ideaal van vrijheid om te doen wat je wilt’. In de eerste aflevering wordt bekeken welke gevolgen die verschuiving heeft en of er keerzijden zitten aan het veranderde vrijheidsbeeld. Geïnterviewd worden in deze aflevering onder meer Frits Bolkestein, Elsbeth Etty, politiek filosoof Rutger Claassen en massapsycholoog Jaap van Ginneken.

Gelijkheid

In de tweede aflevering wordt onder meer de vraag gesteld of ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ wel samengaan en of ‘ongelijkheid’ een logisch gevolg is van onze vrijheid en de manier waarop de vrije markt is ingericht. De makers:

Zijn inkomensverschillen nodig voor economische groei? Of zijn landen met kleine inkomensverschillen wellicht efficiënter dan landen waar die verschillen groter zijn?

In deze aflevering onder meer interviews met hoogleraar economie Robert Frank, hoogleraar psychiatrie James Gilligan en epidemioloog Richard Wilkinson.

Broederschap

In het laatste deel van het drieluik staat ‘broederschap’ centraal. Er wordt onder meer gekeken naar een stelling van psycholoog Dan Ariely. Die beweert dat het een mythe is dat mensen rationele, zelfzuchtige wezens zijn. De documentairemakers bekijken wat er nodig is voor een groter saamhorigheidsgevoel en dat niet botst met hoe er over vrijheid en gelijkheid gedacht wordt.

Het documentaire-drieluik wordt uitgezonden op 18, 19 en 20 april (steeds rond de klok van 23:00 uur op Nederland 2)

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier