Dark
Light

Huur rijksmusea met drie maanden opgeschort

Auteur:
2 minuten leestijd
Archieffoto van het Rijksmuseum in Amsterdam
Archieffoto van het Rijksmuseum in Amsterdam (CC0 - Pixabay - Skitterphoto)

De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer stuurde.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, nu ook deze voor een groot deel tot stilstand zijn gekomen. Naast een eerder aangekondigde kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties en zzp‘ers uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, zijn daarom een aantal specifieke maatregelen genomen. Hiermee wil de overheid er voor zorgen dat banen in de culturele sector behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Minister Van Engelshoven:

“Het culturele leven is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Zo hebben musea, theaters en monumenten hun deuren gesloten, maar ook filmproducenten, architecten en fotografen krijgen minder opdrachten. Dat is een gemis voor ons, voor het publiek. Maar ook een forse klap voor de sector. Daarom bieden we hulp voor acute problemen die ontstaan door de coronacrisis.”

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment de huur kunnen voldoen. Ook worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Minister Van Engelshoven regelt verder dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van OCW de subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege de coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.

Kaartjes

Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers. Minister Van Engelshoven roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes en steun te betuigen – bijvoorbeeld door vriend van een filmhuis, een muziekgezelschap of een theater te worden.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie