Week van de koloniale geschiedenis

Ik en wij in Fryslân

Schieringers in Medemblik met het verzoek aan hertog Albrecht om bescherming in maart 1498 – Julius Scholz (1825-1893), Albrechtsburg, Meissen
Behalve dat de Friezen een eigen taal spreken en schrijven, ontlenen ze hun identiteit ook aan een gemeenschappelijk verleden. Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert de Fryske Akademy daarom op 26 oktober de workshop Ik en wij in Fryslân. Vormen van Friese identiteit door de eeuwen heen.

In de workshop komt onder andere aan bod dat belangrijke Friese gebeurtenissen en ‘nationale’ helden de vormgevers zijn van een eigen geschiedenis en dus van een gemeenschappelijk gedachtengoed dat op essentiële punten afwijkt van het ‘wijgevoel’ in de overige provincies. Aan de Fryske Akademy wordt intensief onderzoek gedaan naar dit gemeenschappelijk verleden en naar de zogenaamde vormgevers van de Friese identiteit. Dat onderzoek gebeurt vanuit de opvatting dat de Friese identiteit en de factoren die tot de vorming enbeleving ervan hebben bijgedragen door de eeuwen heen veranderden.

- advertentie -

Anders gezegd, Friezen uit de late middeleeuwen verbonden hun Friese identiteit aan bijvoorbeeld de Friese vrijheid en het ontbreken van centraal gezag. In de zeventiende eeuw was juist het Friese stadhouderschap een belangrijk gemeenschappelijk herkenningspunt, terwijl in de negentiende eeuw weer de romantiek sturend was. De Friese nationalistische beweging maakte in de twintigste eeuw de behoefte los om aandacht te besteden aan regionale eigenheid en het unieke Friese verleden. Dat daarbij het Germaanse element in het Friese verleden sterk werd benadrukt en Friezen als een geheel ander volk werden gezien als de ‘Hollanders’ hoorden daarbij.

In vier lezingen zullen specialisten op het gebied van de Friese geschiedenis hun licht laten schijnen op specifiek vormgevers van de Friese identiteit in de Middeleeuwen en in de Vroeg Moderne Tijd. Meer informatie over de lezing vind je op: www.fryske-akademy.nl

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: