Informatie-uitwisseling onder zeventiende-eeuwse geleerden

1 minuut leestijd

Gisbert Cuper (1644-1716)
Historicus Harold Cook, fellow van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de uitwisseling van informatie onder zeventiende-eeuwse geleerden. De collectie moderne handschriften van de KB vormde de bron voor het onderzoek van de historicus. Cook presenteert op woensdagavond 16 januari zijn onderzoeksresultaten tijdens een lezing in Den Haag.

De Deventer hoogleraar en politicus Gisbert Cuper (1644-1716) was aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw een geleerde met een grote reputatie. Per brief stond hij in contact met geleerden, verzamelaars en bibliothecarissen uit heel Europa. Cupers’ correspondentie en persoonlijke notities zijn in 140 banden bewaard gebleven en in 1854 door de KB aangekocht. Professor Harold Cook van de Brown University deed als KB-fellow onderzoek in deze grote collectie. In zijn lezing karakteriseert hij Cupers correspondentie als een “zoektocht naar de waarheid”. De KB:

“Met welgekozen voorbeelden als oude verhalen over meerminnen, afbeeldingen van antieke munten en tekeningen van vreemde volkeren weet professor Cook de beweegredenen van zijn Deventer voorganger over het voetlicht te brengen. Deze historische praktijk verbindt hij daarbij met de moderne aandacht voor Open Access.”

Titel van de lezing van de professor luidt Assessing the Truth. Correspondence and Information at the End of the Golden Age. De lezing verschijnt binnenkort in gedrukte vorm bij uitgeverij Primavera Pers.

×