Ion Iliescu en zijn mijnwerkers [BLOG]

Rellen in Boekarest
Historiek bestaat inmiddels al een tijdje en op de site zijn dus al een paar duizend artikelen te vinden. Leek me leuk hier zo nu en dan eens nader in te gaan op zo’n artikel.

Bijna twee jaar geleden plaatste ik een bericht over de voormalige Roemeense president Ion Iliescu (1930). Hij volgde de communistische dictator Nicolae Ceauşescu op nadat deze in 1989 was afgezet. In meer landen in het Oostblok vond eind jaren tachtig een machtswisseling plaats. Alleen in Roemenië verliep de omwenteling gewelddadig.

Het Roemeense volk kreeg na de opstand van 1989, die honderden burgers het leven had gekost, in Ion Iliescu een nieuwe leider. Iliescu was de voorman van het Front van Nationale Redding. Tijdens het bewind van Ceauşescu was hij lid geweest van de communistische partij.

- advertentie -

Onder het bewind van Iliescu maakt Roemenië een veel stabielere periode door. In eigen land is hij echter omstreden, vooral vanwege een gebeurtenis die zich in juni 1990, enkele maanden na de revolutie, voltrok.


Een grote groep Roemenen protesteert dan bij de universiteit van Boekarest tegen de deelname van oud-communisten aan de verkiezingen. Ze zijn blij dat ze het communistische juk hebben afgeworpen en willen er niets meer van weten. De demonstratie wordt hardhandig opgebroken door de oproerpolitie en dat leidt tot onlusten. Ion Iliescu doet dan iets opvallends. Hij roept Roemeense mijnwerkers op naar Boekarest te komen om daar de orde te herstellen. Honderden mijnwerkers komen op de oproep af en houden twee dagen huis in de hoofdstad van Roemenië. Duizenden mensen raken hierbij gewond en minimaal zes personen overlijden.

Wat mij het meeste trof waren de leuzen die de mijnwerkers riepen terwijl ze ‘orde op zaken’ stelden in de Roemeense hoofdstad. Moarte intelectualilor! (Dood aan de intellectuelen) en Noi muncim, nu gândim (Wij denken niet, wij werken). Het waren wel hele wrange en hevige stuiptrekkingen van het oude communistische regime en de woorden zeggen alles. De woorden toonden, maanden na de dood van Ceauşescu, nog eens aan hoezeer de individuele Roemeen tijdens het regime Ceauşescu was onderdrukt. De Roemenen dachten van de ellende af te zijn, maar als dat zo was, wat deden dan die mijnwerkers in de stad?


De wijze waarop het protest werd neergeslagen toont aan hoe moeizaam de omwenteling zich in Roemenië voltrok. Niet alleen verliep de omwenteling gewelddadig, na de wende kregen veel oud-communisten, die vaak ook onder Ceauşescu een belangrijke rol hadden gespeeld, de macht. Volgens sommige Roemenen kan er helemaal niet gesproken worden over een ‘Roemeense Revolutie van 1989’. Volgens deze Roemenen maakte een aantal communisten die dus ook al ander Ceauşescu belangrijk waren, handig gebruik van de chaotische demonstraties en wisten ze zo de macht te grijpen. Wie de leuzen van de mijnwerkers hoort en de beelden van de door hen hardhandig neergeslagen demonstratie van 1990 bekijkt, kan niet anders dan concluderen dat het tandwiel dat Roemenië naar een nieuwe tijdperk moest brengen nogal stroef liep.

Lijkt me interessant die Roemeense al-dan-niet Revolutie eens verder te bestuderen.
[Yuri Visser]

Onderstaande video is op YouTube geplaatst door iemand die het duidelijk oneens was met het besluit mijnwerkers in te zetten tegen de demonstranten:

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier