Israël schenkt Orientalis historisch paviljoen

//
2 minuten leestijd

Granaatappel – Foto: CC
Het paviljoen van Israël dat momenteel onderdeel uitmaakt van de expositie op de Floriade in Venlo, verhuist volgend jaar naar Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Het gaat om een aangelegde tuin die als titel Hidden Garden heeft meegekregen. De tuin neemt bezoekers mee op een korte reis door aspecten van de geschiedenis van Israël waarin het landschap, de natuur, de Bijbelse achtergrond en hedendaagse innovatieveMuseumpark Orientalis – Foto: CC/Ziko

techniek centraal staan.

Uitgangspunt zijn de zeven soorten fruit en graan die in het Oude Testament worden genoemd als de belangrijkste landbouwproducten van het land. Deze planten zijn in de tuin verwerkt. Het gaat om deze tekst in Deuteronium (8, 7-9):

Straks brengt de heer, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen.

Tussen de planten liggen rotsblokken uit de zes belangrijkste archeologische locaties van Israël, waaronder de Dode Zee, Jeruzalem en Eilat. De rotsblokken sluiten eveneens aan bij de genoemde Bijbeltekst. De tuin is ontsloten via een wandelpad waarin kopieën zijn aangebracht van vloermozaïeken uit een zesde-eeuwse synagoge.

Het wandelpad komt uit op een rond pleintje met daarop een put waarin regenwater wordt opgevangen. Dit water wordt ter plaatse door middel van een door Israël ontwikkelde technologie gezuiverd, zonder gebruik te maken kunstmatige energie en chemicaliën.

Het is de bedoeling dat de Hidden Garden in mei 2013 een permanente plek krijgt in Museumpark Orientalis. Het museum is nog wel op zoek naar sponsoren die de aanleg van de tuin willen ondersteunen. Museumpark Orientalis heeft zelf onlangs grote financiële problemen gehad en beschikt zelf momenteel niet over de fondsen om de aanleg te kunnen realiseren.

Vorige verhaal

De monstrans van Lodewijk XI van Frankrijk

Volgende verhaal

Gistel, stad van Sint Godelieve

×