Jaap Scholten winnaar Libris Geschiedenis Prijs

Kameraad Baron van Jaap Scholten
Het beste historische boek van dit jaar is Kameraad Baron van Jaap Scholten. De jury van de Libris Geschiedenis Prijs heeft dat zaterdag, tijdens de Nacht van de Geschiedenis in de Zuiderkerk in Amsterdam, bekendgemaakt.

Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden. De Libris Geschiedenis Prijs bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. De criteria zijn dat het boek een oorspronkelijk onderwerp heeft, prettig leesbaar is geschreven en op gedegen historisch onderzoek stoelt.

Dit jaar is de prijs dus gewonnen door Jaap Scholten met zijn boek Kameraad Baron. Dit werk is uitgebracht door uitgeverij Contact en beschrijft de verdwijnende wereld van de transylvaanse aristocratie. Scholten bereisde grote delen van Hongarije en Roemenië en ontmoette daar de nazaten van de eens zo aanzienlijke Transsylvaanse aristocratie. Met hen bezocht hij de kelders en de zolders waar ze tijdens het communisme noodgedwongen woonden en de dwangarbeiderskampen waar ze stenen vergruisden.

- advertentie -Libris Geschiedenis Prijs

De auteur sprak met hen over het verleden en over de verschrikkingen van het communisme. Met de jongste generatie aristocraten zocht hij truffels in de wouden van Transsylvanië en sprak hij over de gerestitueerde bezittingen en de toekomst. De jury over dit boek:

Kameraad Baron is een lyrisch boek, waarin de auteur ongegeneerd zijn liefde belijdt voor het Transsylvaanse landschap en zijn bewondering voor de onverzettelijkheid van de Roemeense adel in de communistische tijd. Het is ook een geestig boek, in zijn beschrijving van de Oost-Europese nouveaux riches en hun nieuwe vormen van ouderwets snobisme. Maar dit boek is meer dan een liefdesverklaring. Het bevat een bijzondere oral history waarin de laatste lidmaten van de adel vertellen hoe Ceausescu een vernietigingsprogramma uitvoerde op de klassenvijand. Daarmee is het een urgente getuigenis van een even gruwelijk als onbekend aspect van de jongste geschiedenis. Na de val van de Muur zijn West- en Oost-Europa nog altijd bezig om hun houding tot elkaar te bepalen. Dit belangwekkende boek helpt daarbij.

In totaal dongen er dit jaar 292 boeken mee naar de prijs. Op de shortlist stonden naast het winnende boek: Gevecht met Leviathan van Emiel Lamberts, Een Nederlander in de wildernis van Luc Panhuysen, Koninkrijk vol sloppen van Auke van der Woud en Generaal Spoor van Jaap de Moor.

De Libris Geschiedenis Prijs is voor de vijfde keer uitgereikt. Vorig jaar won David van Reybrouck met zijn boek Congo. Een geschiedenis.

Jaap Scholten over zijn boek ‘Kameraad Baron’

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: