Jan van Heek, een kasteelheer en zijn land

Ingang van Huis Bergh – Foto: CC
Een eeuw geleden – in 1912 – kocht Jan van Heek, een textielfabrikant uit Enschede, het middeleeuwse kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg met een grondbezit van 1400 hectare. Het kasteel komt binnenkort met een tentoonstelling die stilstaat bij dat feit.

De textielfabrikant kocht het kasteel en omliggende grond in 1912 van de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen die kasteel en land door vererving had verkregen. Voor de Hohenzollerns waren het bos en- advertentie -
Jan van Heek, een kasteelheer en zijn land

landerijen rond het kasteel vooral bedoeld om er inkomsten uit te halen: pacht, verkoop van graan en vooral hout. Ze hadden het gebied dan ook beplant met vele hectaren grove dennen, prima geschikt voor de mijnbouw.

Voor Jan van Heek ging het bij grondbezit om meer dan die opbrengst alleen. Kasteel Huis Bergh:

Hij zag ook de schoonheid van de natuur, hij wandelde graag, tekende onderweg en hield van de jacht. Hij was een van de eerste leden van de Vereniging van Natuurmonumenten en was nauw betrokken bij het Museum Natura Docet in Denekamp, dichtbij zijn woonplaats Enschede.

Onder Van Heek veranderde het bod rond het kasteel. Het werd een gemengd bos met veel meer afwisseling van loof- en naaldbomen met een grote variatie in ondergroei en dierenpopulatie. De opbrengst van het grondbezit bleef echter belangrijk: die maakte het mogelijk het kasteel te restaureren en te onderhouden en in te richten met een kunstcollectie.

In 1946 richtte Van Heek de Stichting Huis Bergh op om kasteel, archief en het grondbezit in stand te houden ‘als een historisch- en natuurmonument’.

In de tentoonstelling Jan van Heek: “Een kasteelheer en zijn land” gaat het dit keer niet over het kasteel maar vooral over het land eromheen. Over hoe het beheer van bossen en landerijen in de loop der jaren veranderde, over wat het bezit opbracht, en over natuurbescherming en natuurbeleving. Gekoppeld aan de tentoonstelling is er voor groepen en individuele bezoekers een wandeling en fietstocht door het landschap.

De tentoonstelling Jan van Heek: “Een kasteelheer en zijn land” loopt van 13 april 2012 tot en met 1 maart 2013

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier