Joodse termen en begrippen

ImageEr zijn nogal wat termen die binnen het jodendom gebruikt worden die niet direct voor zichzelf spreken en enige uitleg behoeven. In de verschillende artikelen zijn deze joodse, jiddische of chassidische termen onderlijnd. Als je erop klikt verschijnt een korte beschrijving van de gebruikte term. Voorbeeld: wanneer we het hebben over sabbat dan is het woord onderlijnd en kun je klikken om direct ín het artikel een korte uitleg te lezen.

Voor een overzicht van alle termen uit de rubriek Israël / jodendom hebben we hier een overzicht voor je geplaatst:

Direct naar het joodse ‘woordenboek’ <>< >

Deze lijst is uiteraard niet volledig. Schroom dan ook niet om te reageren met het verzoek om bepaalde begrippen in de lijst op te nemen.