Week van de koloniale geschiedenis

KB digitaliseert oude jaargangen NRC Handelsblad

KB digitaliseert oude jaargangen NRC Handelsblad
De Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat de complete jaargangen van NRC Handelsblad vanaf het eerste nummer in 1970 tot 1995 digitaliseren. NRC Media en de KB zijn dat dinsdag overeengekomen.

Na digitalisatie zullen de kranten volledig doorzoekbaar beschikbaar gesteld worden op de historische krantensite van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.

Toen NRC Handelsblad nog deel uitmaakte van PCM Uitgevers

- advertentie -Bas Savenije (KB) en Dick van Eijk (NRC Media) ondertekenen de digitaliserings overeenkomst

bestond er volgens beide partijen nog enige huiver om toestemming te geven tot digitalisering in het publieke domein. Dit omdat het bedrijf hoopte het oude archief in digitale vorm nog eens commercieel te kunnen uitbaten. De KB:

Sinds NRC Media op eigen benen staat, komen kosten en baten op hetzelfde bord. Voor het bedrijf is nu duidelijk dat geen enkele vorm van exploitatie voor oude kranten de kosten van digitalisering zal kunnen dragen: de erfgoedwaarde van de kranten is groter dan de commerciële waarde. Dan ligt het voor de hand dit materiaal beschikbaar te stellen aan een erfgoedinstelling.

De jaargangen van 1970 tot 1995 gaan deel uitmaken van het digitaal archief van historische kranten dat de KB sinds 2006 heeft opgebouwd. Tot eind dit jaar zal deze webdienst in fases worden uitgebreid van 3,4 miljoen naar negen miljoen pagina’s uit de periode 1618 tot 1995.

NRC Handelsblad is na De Telegraaf de tweede grote landelijke krant die heeft ingestemd met digitalisering door de KB.

Naar verwachting zullen de circa 300.000 pagina’s uit NRC Handelsblad in de loop van 2014 beschikbaar komen.

De KB streeft ernaar ook de nummers van het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche courant – de voorlopers van NRC Handelsblad – van 1940 tot 1970 te digitaliseren. Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1940 is al opgenomen in de webdienst historische kranten.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: