Help de keizer komt!

KB en Nationaal Archief fuseren toch niet

Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief gaan voorlopig niet fuseren. Dat blijkt uit een brief die minister Jet Bussemaker onlangs heeft verstuurd.


Eind 2011 maakte het kabinet bekend dat de twee instellingen zouden samengaan. Eind oktober vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra echter aan de voorgenomen fuie te ‘bevriezen’. Hij was niet overtuigd van de positieve effecten van één gezamenlijke organisatie. De staatssecretaris gaf opdracht te onderzoeken welke andere vormen van samenwerkingen er bestonden.

Op basis van dit onderzoek heeft minister Bussemaker nu besloten dat de fusie niet doorgaat. De Koninklijke Bibliotheek schrijft hierover op haar website:

Het Nationaal Archief heeft een duidelijke rol in het archiefstelsel, terwijl de Koninklijke Bibliotheek een eigen rol in het bibliotheekstelsel heeft die bovendien wordt uitgebreid, wat ook vastgelegd zal worden in de nieuwe bibliotheekwet. De bovengenoemde positieve effecten van een fusie zijn niet te verwachten.

De twee instellingen blijven wel nauw samenwerken, onder meer in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Lees hier (pdf) de brief van minister Bussemaker.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: