KB verwerft twee Middelnederlandse handschriften

Het getijdenboek – Foto: KB
De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft in Zwitserland twee middeleeuwse handschriften aangekocht. Het gaat om een getijdenboek en om een verklaring van het Hooglied van Salomo.

De eerste aanwinst is een Middelnederlands getijdenboek uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Het is afkomstig uit Holland of Utrecht. Kunsthistorisch en boekhistorisch interessant zijn volgens de bibliotheek de twee grote miniaturen die gemaakt zijn door een miniaturist waarvan ook ander werk bekend is.Op de miniatuur waarop Christus zijn kruis draagt en gelovigen aanmoedigt hem na te volgen, komt de tekst op een rol uit zijn mond en krult om hem heen. Bijzonder is dat er meer versies van dezelfde afbeelding bekend zijn, waarvan een in een getijdenboek dat de KB al bezit. De iconografische ontlening is hierdoor goed te bestuderen.

- advertentie -

De tweede aanwinst bevat de Middelnederlandse vertaling van de Expositio in Cantica Canticorum, toegeschreven aan Richard van St. Victor. Deze vertaling is niet zo zeldzaam, maar de expliciete datering en bekende herkomst maken het handschrift volgens de KB bijzonder. Het boek werd voltooid in 1415, mogelijk in Windesheim, en is afkomstig uit het bezit van Gerrit Willemsz (†1420). Op diens erf werd in 1415 een nonnenklooster gesticht. Het handschrift meldt dan ook:

Dit boec hoert ([= behoort]) toe den susteren van Sinte Margrieten binnen Amstelredam.

De KB bezit al meer handschriften uit dit Margrietenklooster. De aankopen zijn mede mogelijk gemaakt door de Vriendenvereniging van de KB.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: