Kim Putters voorzitter commissie samenwerken musea

Kim Putters - Foto: CC / PvdA
Kim Putters – Foto: CC / PvdA
Kim Putters is de nieuwe voorzitter van de commissie van de Museumvereniging die musea adviseert over samenwerken. Hij volgt daarmee Irene Asscher-Vonk op die eerder twee rapporten hierover publiceerde, Musea voor Morgen en Proeven van Partnerschap. Asscher-Vonk is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Museumvereniging.


Putters heeft als opdracht een eindrapport op te leveren in oktober 2014 aan minister Bussemaker over de effecten van samenwerking in de museumwereld. De nieuwe voorzitter over zijn opdracht:

“Musea vertegenwoordigen een grote maatschappelijke waarde, die moet behouden blijven. Met mijn voorzitterschap kan ik daaraan een bijdrage leveren door musea te adviseren over effectief en efficiënt samenwerken.”

De commissie Putters bestaat verder uit Manfred Sellink, directeur Musea Brugge en Pieter Geelen, directeur TomTom en oprichter van de Turing Foundation. Claartje Bunnik is secretaris. De drie werkten eerder samen aan de publicatie Proeven van Partnerschap.

Kim Putters (1973) is sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook bekleedt hij vanaf 2013 als bijzonder hoogleraar de leerstoel Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de Partij van de Arbeid was hij van 2003 tot 15 juni 2013 lid van de Eerste Kamer.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier