Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) – De verdeling van Afrika

Van 15 november 1884 tot 26 februari 1885 kwamen in Berlijn vijftien Europese landen bij elkaar, samen met de Verenigde Staten, om te praten over de koloniale verdeling van Afrika onder de grootmachten. Het congres is bekend komen te staan als de Conferentie van Berlijn en ook wel Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) genoemd. De Conferentie legitimeerde de zogeheten Scramble for Africa, de ‘wedloop om Afrika’, zoals het Europese imperialisme in Afrika in de jaren 1880-1914 ook wel is genoemd. Exploratie Afrika De oostkust van Afrika was vanaf de vijftiende eeuw deels gekolonialiseerd, onder invloed van de ontdekkingsreizen. Na de … Meer lezen over Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) – De verdeling van Afrika