Koning Lodewijk Napoleon en zijn Paleis op de Dam

Schilderij van het Paleis op de Dam – ca. 1670, Gerrit Adriaensz. Berckheyde
In het Paleis op de Dam in Amsterdam is vanaf eind juni de tentoonstelling Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam te zien.

In de tentoonstelling staat het gebouw als Frans Koninklijk Paleis centraal en wordt ingegaan op de bijzondere erfenis van het regeringsbeleid van Lodewijk Napoleon als eerste koning van Holland.

Het gebouw op de Dam was eerst het stadhuis van Amsterdam maar dat veranderde op 20 april 1808. De 29-jarige Lodewijk Napoleon (1778-1846)

- advertentie -Koning Lodewijk Napoleon – Charles Howard Hodges, 1809

nam toen namelijk, als eerste koning van ons land, zijn intrek in het gebouw. Vijf jaar diende het gebouw hierna als Frans – Koninklijk en Keizerlijk – Paleis.

In de tentoonstelling wordt het verhaal van Lodewijk Napoleon onder meer verteld aan de hand van het gebouw zelf, het meubilair, bijzondere (kunst)voorwerpen en speciaal voor de tentoonstelling gemaakte mini-documentaires. De organisatie van de tentoonstelling:

Niet alleen in het gebouw heeft koning Lodewijk Napoleon zijn sporen nagelaten. Met zijn beleid bouwde Lodewijk in de vier jaren van zijn koningschap voort op hervormingen die tussen 1795 en 1806 tijdens de Bataafse Republiek waren ingezet. Hij bespoedigde en implementeerde belangrijke maatregelen die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn.

In 1810 deed Lodewijk Napoleon noodgedwongen afstand van de troon en werd Holland ingelijfd bij Frankrijk. Na het vertrek van de Fransen behield het gebouw zijn paleisfunctie. Op dit moment is het in gebruik als ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis.

De tentoonstelling Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam loopt van 29 juni tot en met 16 september 2012

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier