Kunstenaars van de Kultuurkamer

Kunstenaars van de Kultuurkamer
Kunstenaars van de Kultuurkamer
Weinig begrippenparen hebben een grotere impact gehad op de Nederlandse naoorlogse geschiedenis dan ‘goed’ en ‘fout’. Ook in de kunstwereld was dat merkbaar. Kunstenaars die gecollaboreerd hadden met de bezetter, raakten na de oorlog uit de gratie. Hetzelfde gold voor hun werk.

Kunstenaars van de Kultuurkamer vertelt het verhaal van beeldend kunstenaars die bekend stonden als ‘fout’. Het beschrijft hun collaboratie, hun naoorlogse zuivering, hun pogingen om hun oude faam te herwinnen en hun postume waardering. Waarom lukte het schilder Pyke Koch om terug te komen, terwijl bijna niemand vandaag de dag beeldhouwer Johan Polet nog kent?

Maar het boek is meer dan alleen een nauwgezet en boeiend relaas van een weinig beschreven en omstreden aspect van de Nederlandse (kunst)geschiedenis. Het laat zien hoe en waarom groepen mensen herinneren en vergeten. Het maakt duidelijk hoe en waarom de oorlog – met een verwijzing naar Leo Vroman – niet is verdwenen. En het toont de wisselwerking tussen herinnering, identiteit en de kunsthistorische canon.

Claartje Wesselink studeerde Engels en filosofie in Amsterdam en Berlijn. Ze is universitair docent bij de vakgroep cultuurgeschiedenis van Europa aan de Universiteit van Amsterdam. Kunstenaars van de Kultuurkamer is gebaseerd op haar proefschrift.

- advertentie -

Kunstenaars van de Kultuurkamer – Claartje Wesselink
Geschiedenis en herinnering

ISBN: 9789035140615
Uitgever: Prometheus – Bert Bakker
Paperback, 400 pagina’s
Prijs: € 24,95

Bestel dit boek bij:

De familie Goebbels in 1942
Bij uitgeverij Just Publishers verscheen onlangs het boek De laatste getuige. Rochus…
De Nederlander in beeld - Remco EnselIn het…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier