Landelijk coördinatiepunt voor herdenking Eerste Wereldoorlog gelanceerd

Huis Doorn, het Nederlands Openluchtmuseum en het NIOD lanceren gezamenlijk een landelijk coördinatiepunt Herdenking Eerste Wereldoorlog Nederland 2014-2018. Dat is deze week bekendgemaakt.

Monument in Winterswijk voor de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog
Monument in Winterswijk voor de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog – Foto: CC / Ceinturion


Het coördinatiepunt krijgt voor de periode van vier jaar een projectsubsidie van in totaal 300.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het NIOD over de oprichting van het landelijke coördinatiepunt:

“De laatste maanden is gebleken dat de aandacht voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland boven verwachting hoog is. Hoewel Nederland neutraal bleef, heeft de periode 1914-1918 grote invloed gehad op het land. Tijdens de oorlog was een groot aantal Nederlandse mannen gemobiliseerd, verbleven honderdduizenden vluchtelingen uit België in Nederland, was er schaarste en honger en veranderden de sociale verhoudingen onomkeerbaar.”

De instellingen gaan gezamenlijk een digitaal platform opzetten en onderhouden. Hierop wordt ruimte geboden aan activiteiten over de Eerste Wereldoorlog die in Nederland en het buitenland – in het bijzonder Vlaanderen – worden georganiseerd tussen 2014 en 2018. Het platform moet ook fungeren als een virtuele netwerkplek waar Nederlandse en buitenlandse organisaties, stichtingen en educatieve instellingen kunnen aankloppen om verder op weg geholpen te worden als zij partners zoeken of andere specifieke inhoudelijke en praktische informatie.

Basisinformatie

Daarnaast wordt volgens de instellingen straks ruimte geboden aan het toegankelijk maken van betrouwbare basisinformatie voor een groot publiek over de (gevolgen van de) Eerste Wereldoorlog.

- advertentie -

Het coördinatiepunt wordt op 1 oktober – tegelijkertijd met de start van de Maand van de Geschiedenis waarvan het Nederlands Openluchtmuseum de organisator is – op Huis Doorn gepresenteerd.

Openingsfoto: Kindergraven van Belgische vluchtelingen, Nunspeet (cc)

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: