Landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed

//
1 minuut leestijd
Datacenter (stck.xchng)
Datacenter (stck.xchng)

Om de potentie van deze collecties maximaal te benutten en het beheer ervan efficiënt te organiseren werkt de erfgoedsector momenteel aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het ministerie van OCW heeft dat maandag bekendgemaakt tijdens de start van de Week van het Digitaal Erfgoed.

Instellingen hebben tot nu voor zichzelf voorzieningen ontwikkeld om hun collecties digitaal beschikbaar te maken. Zo zijn er verschillende digitale voorzieningen voor bijvoorbeeld musea, voor bibliotheken en voor audiovisuele collecties. Door deze te standaardiseren krijgen gebruikers beter toegang tot alle collecties. Daarmee vergroot de sector de mogelijkheden voor het publiek om de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen te beleven.

Samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed
Netwerk Digitaal Erfgoed
Om te komen tot gestandaardiseerde voorzieningen is het samenwerkingsverband Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) gestart met daarin sleutelspelers uit alle erfgoedsectoren: de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Minister Bussemaker (OCW) kondigde deze samenwerking al in haar brief Cultuur Beweegt, met de agenda voor het cultuurbeleid van het kabinet.

Erfgoedcollecties voor iedereen zichtbaar

Het samenwerkingsverband richt zich op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het digitaal erfgoed. Door afspraken over de uitwisselbaarheid van het digitaal erfgoed worden de online gebruikers optimaal bediend. Leraren en professionals uit de creatieve industrie beschikken dan bijvoorbeeld over een goed overzicht van digitale bronnen uit verschillende type collecties die ze kunnen gebruiken.

In de Nationale Strategie zijn drie werkplannen opgenomen waarin is uitgelegd hoe het Netwerk Digitaal Erfgoed de komende twee jaar aan de slag gaat met het vergroten van de zichtbaarheid, de bruikbaarheid en de houdbaarheid van digitale erfgoedcollecties.

Directeur-Generaal Cultuur en Media van OCW Marjan Hammersma bij de presentatie van het rapport:

“Er liggen nog veel kansen om de rijkdom van de erfgoedcollecties voor iedereen zichtbaar te maken. In de afgelopen twintig jaar hebben we veel aandacht besteed aan het scannen van onze analoge erfgoedcollecties. Met deze strategie leggen we de basis voor een erfgoedsector die ook echt digitaal werkt.”

Zie ook: Nationale strategie digitaal erfgoed (pdf)

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie