Let op je Erfgoed!

www.letopjeerfgoed.nl

“Let op je Erfgoed!”, waarschuwt de erfgoedvereniging Heemschut, die al meer dan honderd jaar in actie komt bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw.

Want het Rosa Spierhuis in Laren, de dreigende komst van een 380 kV-hoogspanningsleiding tussen Doetinchem en het Duitse Wesel, de in 1930 gebouwdejachtkapel op een heuvel bij het vroegere Jachthuis Carlier te Schijf (Rucphense Bossen)- advertentie -

Erfgoedvereniging Heemschut

en het Badpaviljoen van Hindeloopen, dat in 1913 werd gebouwd ten behoeve van het opkomende toerisme zijn maar vier voorbeelden van objecten en landschappen die tot het Bedreigd Erfgoed behoren. De lijst is ruim honderdzestig objecten groot.

Om daar de aandacht op te vestigen is deze week de website www.letopjeerfgoed.nl gelanceerd. Dat gebeurde officieel door mevrouw drs. M. Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op de website wordt per object aangegeven wat de geschiedenis van het erfgoed is, wat de bedreigingen zijn en wat daarover het laatste nieuws is. Let op je Erfgoed! maakt duidelijk hoe de objecten beter kunnen worden beschermd. Heemschut geeft aan:

Op de website vindt u tips en trucs over wat u als individu of als groep kunt doen om mooie en economisch of technisch nog goed te gebruiken gebouwen te behouden voor de toekomst. En u vindt informatie over hoe u op kunt komen voor het waardevolle landschap en het monumentaal groen om u heen.

~ André Horlings

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: