Lezen en schrijven met Anne Frank

Anne Frank
Gedurende de maand mei is in Centre Céramique in Maastricht een kindertentoonstelling te zien over het leven van Anne Frank.

Met de tentoonstelling, getiteld Lezen en schrijven met Anne Frank, wil het museum kinderen motiveren tot lezen en schrijven met Anne Frank als bron van inspiratie. In de tentoonstelling wordt Anne Frank gepresenteerd als schrijfster en wordt beknopt haar levensgeschiedenis verteld. Dit in haar eigen woorden uit haar dagboek: Het Achterhuis.Centre Céramique:

- advertentie -

Anne is wereldberoemd om haar dagboek, maar dat ze ook verhaaltjes heeft geschreven is minder bekend. Ruim dertig verhaaltjes schreef ze in een speciaal schrift met als titel: ‘Verhaaltjes en gebeurtenissen uit het Achterhuis’. In haar ‘Mooie zinnenboek’ schreef ze mooie zinnen over uit boeken die ze las. De tentoonstelling laat een paar fragmenten uit het verhaaltjesboek zien en presenteert de boeken die Anne las tijdens de onderduikperiode.

De tentoonstelling is door de Anne Frank Stichting speciaal gemaakt voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Hij is te bezoeken van 1 tot en met 31 mei 2012.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier