Mariabeleving in Limburg

Mariabeleving in Limburg
Mariabeleving in Limburg
Al eeuwen roepen miljarden mensen over de hele wereld Maria aan. Ook in Limburg. In bijna ieder Limburgs dorp staat wel een Mariakapel en veel Limburgers lopen daar niet langs zonder Maria te groeten of een kaars aan te steken. In Centre Céramique in Maastricht is vanaf dinsdag 22 oktober een tentoonstelling te zien over de Mariabeleving in Limburg.


De tentoonstelling, getiteld ‘Maria, vol van genade – Mariaverering in Limburg’, gaat over de populariteit van Maria die 2013 jaar geleden, zoals velen geloven, het leven gaf aan Jezus, de zoon van God. Centre Céramique:

En onbevlekt ontvangen of niet, wat vaststaat is dat Maria ontelbaar veel mensen troost en inspiratie biedt. De tentoonstellingsmakers hebben proberen te doorgronden hoe het mogelijk is, en wat het precies is, dat Maria zo oneindig populair maakt. De tentoonstelling gaat daarbij ook vooral over de Mariabeleving in Limburg. Maria is door en door verweven met de Limburgse cultuur, die stevig is geworteld in het katholicisme.

Hoewel de kerk terrein verliest is volgens het museum in Limburg nog steeds sprake van een levendige Mariaverering. De tentoonstelling laat zien op welke manieren mensen invulling geven aan hun devotie. In een documentaire – speciaal met TV Maastricht geproduceerd – vertelt een tiental Limburgers over hun persoonlijke Mariabeleving.

Verder is er een hoofdstuk met zogenaamde devotionalia van Limburgers, met hun eigen verhalen bij deze objecten. Ook wordt aandacht besteed aan Limburgse Marialegendes en aan talloze kerken en kapellen in de provincie die zijn gewijd aan Maria. Verder is er een speciaal hoofdstuk over de plaats die Maria inneemt in de Bijbel, haar rol in de vele apocriefe Mariaverhalen, en Mariaverbeelding in de kunst. In de tentoonstelling zijn veel Mariabeelden te zien, schilderijen, foto’s en prenten: kunst, maar ook kitsch.

- advertentie -

De tentoonstelling is te zien van 22 oktober 2013 tot en met 14 september 2014.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: