Meer aandacht voor prestaties bij verstrekking cultuursubsidies

Foto: stock.xchng
Foto: stock.xchng
Minister Bussemaker van Cultuur gaat bij het verstrekken van subsidies in de culturele sector meer kijken naar de prestaties van de verschillende instellingen. Tot nu toe werd vooral gekeken naar de toekomstplannen van de aanvragers.


Volgens de minister bieden prestaties meer garanties voor de toekomst. Nu ligt de nadruk nog sterk op de beoordeling van op de toekomst gerichte plannen. Dit zijn volgens de bewindsvrouw vaak ambitieuze plannen. Zij wil meer evenwicht tussen die ambities en de in het verleden behaalde resultaten, bijvoorbeeld als het gaat om eigen inkomsten of publieksbereik.

Bussemaker schrijft dit zaterdag in een brief over het Cultuurstelsel 2017-2020 aan de Tweede Kamer.

Volgens Bussemaker is er ruimte om de kwaliteit en de werking van het cultuurstelsel te verbeteren. Meer samenwerking tussen de overheden zou bijvoorbeeld de administratieve lasten van de instellingen kunnen verlichten. Instellingen die zowel subsidie van het rijk als van de gemeente subsidie ontvangen moeten hun aanvragen nu op verschillende manieren en tijdstippen indienen. Een beter afstemming tussen de verschillende overheden is volgens Bussemaker mogelijk.

- advertentie -

De minister hoopt verder dat musea nog meer gaan samenwerken, onder meer op het gebied van educatie, publieksbereik, wetenschap en collectiebeleid. Kansrijke samenwerkingsprojecten wil ze financieel ondersteunen.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier