Meer dan 100 miljoen voor Nederlands topwetenschap

1 minuut leestijd
Geld (sxc.hu)
Geld (sxc.hu)

Zes onderzoeksteams van wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende jaren samen wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Minister Bussemaker stelt voor ieder programma 18,8 miljoen euro beschikbaar. In totaal wordt er daarmee 112,8 miljoen euro uitgetrokken voor het wetenschappelijke onderzoek.

De gehonoreerde programma’s betreffen onderzoek op het terrein van de regeneratieve geneeskunde die gebruik maakt van het zelfherstellende vermogen van het lichaam om zieke of beschadigde weefsels en organen te genezen, quantumcomputers en quantumnetwerken, het bouwen van een kunstmatige biologische cel, onderzoek aan de hand van de Grieks-Romeinse oudheid, onderzoek naar het ontstaan, de ontwikkeling en de kenmerken van duurzame samenwerking en het ontwikkelen van miniatuur organen op microchips voor onderzoek naar specifieke ziektes.

De subsidie is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van OCW de onderzoeksgroepen. Hierin werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. De vorige toekenningen waren in 2013. Minister Bussemaker over het fundamenteel onderzoek:

‘Hiermee stimuleren wij door nieuwsgierigheid gedreven vrij en onafhankelijk onderzoek, van groot belang om doorbraken te kunnen forceren. Goed dat er deze keer ook onderzoeken binnen de geestes- en sociale wetenschappen gehonoreerd zijn.’

NWO ontving 37 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht.

Innovatieprocessen in de oudheid

De landelijke onderzoeksschool OIKOS, die Nederlandse classici verenigd zijn, kan dankzij de subsidie onderzoek doen naar de innovatieprocessen van alle tijden. André Lardinois, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit:

‘We willen weten hoe innovatie werkt en hoe het geaccepteerd wordt. Niet alleen in de techniek maar ook in instituties, kunst en literatuur. In al die domeinen lijkt altijd sprake van een combinatie van vertrouwd en nieuw, in werkelijkheid of soms slechts in de beeldvorming. Wil een innovatie succesvol zijn dan moet hij verbinding maken met iets vertrouwds, dat wil zeggen daarin verankerd zijn.’

Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden, noemt als voorbeeld het elektrisch rijden:

‘In de eerste elektrische auto’s zit de aansluiting voor de stekker op de plaats waar in andere auto’s de brandstoftank zit. En de laadpaal ziet eruit als een benzinepomp. Je ziet dus dat de innovatie verankerd is in de leefwereld waarin we op dat moment leven. Dezelfde processen zie je bijvoorbeeld in het oude Griekenland bij de invoering van muntstukken en de democratie.’

Het project wil ook het maatschappelijk belang van de geesteswetenschappen laten zien. Lardinois:

‘Dit project moet laten zien dat een maatschappij die succesvol wil innoveren niet alleen naar de bètawetenschappen moet kijken, maar al haar talenten moet benutten en van de geesteswetenschappen nog heel wat kan leren. Wij willen een bijdrage leveren aan de processen van innovatie, ook vandaag de dag.’

Overzicht van boeken over de oudheid

Bekijk meer over:

Nieuws

Alle onderwerpen
×