Meerderheid Kamer tegen bouw museum bij John Frostbrug

Meerderheid Kamer tegen bouw museum bij John FrostbrugZoals verwacht is een kleine meerderheid van de Tweede Kamer tegen de bouw van het Nationaal Historisch Museum (NHM) bij de John Frostbrug in Arnhem.

Dit bleek gisteren tijdens een vergadering van de commissie van OCW over het NHM. Zowel D66, PVV, SP als CDA willen dat het museum verrijst op de oude locatie, naast het Nederlands Openluchtmuseum. De Kamer gaat daarmee in tegen het advies van minister Plasterk die eerder deze week per brief liet weten de John Frostbrug de meest geschikte locatie te vinden.

Hoewel Plasterk van mening is dat beide locaties geschikt zijn, heeft de locatie bij de John Frostbrug in het centrum van Arnhem zijn voorkeur. Onder meer omdat het museum daar sneller te realiseren is en beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Hoewel deze locatie zich op vijf kilometer afstand van het Openluchtmuseum bevindt, hoeft dit volgens hem niet te betekenen dat de twee musea niet kunnen samenwerken. Hij verbond dan ook als voorwaarde aan zijn advies onder meer de invoering van combi-tickets waarmee beide musea bezocht kunnen worden. Deze tickets zouden langere tijd geldig moeten zijn.

50 miljoen

Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Openluchtmuseum
De Kamer gaat echter niet alleen in tegen het advies van de minister maar ook tegen de wens van de directie en zeskoppige raad van toezicht van het NHM. Het museum heeft onder meer vanwege mogelijke parkeer- en bereikbaarheidsprobleem bij het Openluchtmuseum gekozen voor de locatie van de John Frostbrug.

- advertentie -

De museumdirectie vreest een financiële strop. Als het museum inderdaad naast het Openluchtmuseum moet verrijzen dan kan dat volgens de directie tot meerkosten leiden die kunnen oplopen tot 40 miljoen. Dit onder meer vanwege een gebrek aan parkeerplaatsen op die locatie. Met een budget van 50 miljoen euro is dat risico volgens de directie niet te dragen. “Het is voor het eerst sinds de begin jaren negentig toen de rijksmusea zijn verzelfstandigt, dat de Kamer echt dreigt in te grijpen in de bedrijfsvoering van een onafhankelijke instelling”, aldus NHM-directeur Erik Schilp, die de bemoeienis van de Kamer verder “curieus” noemt. Mocht de Kamer de museumdirectie dwingen het museum te bouwen op een locatie waar ze zelf niet voor hebben gekozen dan, vindt Schilp, moet de politiek ook met een oplossing komen over hoe het financiële risico kan worden afgedekt.

De Kamer stemt over twee weken over het onderwerp.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: