Minder antisemitische voorvallen in voortgezet onderwijs

1 minuut leestijd

Foto: stock.xchng
Een op de drie docenten in het voortgezet onderwijs is afgelopen jaar getuige geweest van antisemitische voorvallen in de klas. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia dat in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek deed naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs.

Ten opzichte van 2004 zijn er tegenwoordig minder antisemitische voorvallen in het voortgezet onderwijs. Het aantal voorvallen is in deze periode afgenomen van 50 naar 35 procent. Een op de drie docenten was afgelopen jaar echter nog wel getuige van antisemitisme in de klas. De uitkomsten van het onderzoek laten volgens de Anne Frank Stichting zien dat het tegengaan van antisemitisme in het voortgezet onderwijs hard nodig blijft:

“Daarbij moeten succesvolle aanpakken, zoals educatie over de Holocaust en over vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen, worden gecontinueerd. Tegelijkertijd moet gezocht worden naar oplossingen voor nieuwe problemen, zoals het voetbalgerelateerd antisemitisme op scholen.”

Antisemitisme in het voortgezet onderwijs kent volgens de stichting verschillende verschijningsvormen. Vaak blijken de antisemitische voorvallen voetbalgerelateerd te zijn. Veertig procent van de docenten gaf aan hier een of meerdere keren mee te maken te hebben gehad. De Anne Frank Stichting:

“Dit voetbalgerelateerd antisemitisme kent zijn oorsprong in rivaliteit tussen fanschares van verschillende voetbalclubs en manifesteert zich nu ook buiten voetbalstadions op middelbare scholen.”

Antisemitische opmerkingen doen zich ook voor tegen de achtergrond van het Midden-Oostenconflict.

“Dit is een al langer bekend en hardnekkig verschijnsel. Een op de vijf docenten rapporteert beledigingen van Joden in deze context. Holocaustontkenning of -bagatellisering komt ook regelmatig voor. Het onderzoek laat zien dat een op de tien docenten het afgelopen jaar hiermee is geconfronteerd.”

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie