Minder subsidie-aanvragen Fonds Podiumkunsten

Minder aanvragen Fonds Podiumkunsten
Bij het Fonds Podiumkunsten is dit jaar veel minder subsidie aangevraagd dan voorgaande jaren. Volgens het fonds komt dit door de bezuinigingen maar ook doordat er een “nieuw nuchter subsidiesysteem” wordt gehanteerd.

Op 1 maart verliep de deadline voor het aanvragen van meerjarige activiteitensubsidies (2013-2016). In totaal kwamen er 206 aanvragen bij het fonds binnen, 25 procent minder dan tijdens de aanvraagronde van 2008. Die daling is volgens het fonds met name toe te schrijven aanhet feit dat de zogenaamde nieuwkomers minder aanvragen indienden.

- advertentie -

Fondsdirecteur George Lawson:

De bezuinigingen maar vooral het nieuwe nuchtere subsidiesysteem van het Fonds hebben duidelijk gezorgd voor een nieuw soort subsidierealisme. “Instellingen vragen minder makkelijk subsidie aan en degenen die het wel doen vragen gemiddeld lagere bedragen aan.

De totale subsidie-aanvraag liep terug met veertig procent. Het beschikbare budget van 24,5 miljoen is echter wel 2,2 keer overvraagd. Daarmee is de druk op het budget van het fonds ongeveer even hoog als de vorige keer.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: