Help de keizer komt!

Minister draagt 89 nieuwe rijksmonumenten voor

Evoluon in Eindhoven
Minister Bussemaker van Cultuur heeft maandag bekendgemaakt welke 89 bouwwerken uit de periode 1959-1965 wat de regering betreft in aanmerking komen voor de status van rijksmonument. De selectie is gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Maandagochtend overhandigde de minister de potentiële lijst van nieuwe rijksmonumenten voor advies aan de Raad van Cultuur.


- advertentie -
Hilton in Amsterdam

De potentiële monumenten zijn wat de minister betreft “voorbeelden van de veelzijdige geschiedenis, cultuur, architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland”.

In 2007 werd al een honderdtal rijksmonumenten aangewezen uit de eerste helft van de wederopbouwperiode, 1940-1958. Nu is het tweede deel ervan, 1959-1965, aan de beurt. Bij het opstellen van de lijst met potentiële rijksmonumenten maakte de RCE onder meer gebruik van de inbreng van gemeenten, de erfgoedwereld en andere experts. Minister Bussemaker:

Monumenten zijn niet alleen in bouwkundig of artistiek opzicht van grote waarde, ze zijn ook verbonden met periodes uit onze geschiedenis en met onze persoonlijke herinnering en verhalen daarover. Als stille getuigen houden ze de herinneringen daaraan levend en zorgen ze ervoor dat die verhalen worden doorverteld en herverteld door vele generaties na ons.

De 89 potentiële monumenten zijn verdeeld in de categorieën onderdak, verzorgingsstaat, economie, infrastructuur, verzuiling, vorming, vrije tijd en cultuur en herdenking.

Het gaat om bouwwerken als het Evoluon in Eindhoven, de stormvloedkering Hollandse IJssel, het Hilton Hotel in Amsterdam, de Tuinen van Mien Ruys te Dedemsvaart, het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag en de Sloterhof in Amsterdam.

Naar verwachting zal minister Bussemaker dit najaar de definitieve lijst bekendmaken. Eerst brengt de Raad voor Cultuur nog advies uit.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: