‘Musea bepalen zelf met wie ze samenwerken’

Zeeuws Museum in Middelburg – Foto: Cc/Marc Ryckaert

De Raad voor Cultuur adviseerde minister Jet Bussemaker enige tijd geleden om acht zogenaamde ‘kerninstellingen’ te benoemen. Deze acht musea zouden vervolgens, ieder vanuit een eigen verzamelgebied, samenwerking tussen andere musea moeten bevorderen. De minister legt dit advies echter naast zich neer.

Raad voor Cultuur


In een brief over het nieuwe museumbeleid schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat er al veel goede voorbeelden zijn van vrijwillige samenwerking. Hoewel er op het gebied van samenwerking nog veel kan verbeteren, wil de minister de musea als overheid niet dwingen tot samenwerking. De minister:

Door meer en anders samen te werken en het onderling uitlenen van collecties kunnen musea ondernemender worden en nieuw publiek voor hun collecties interesseren. Maar met wie ze samenwerken ga ik niet bepalen: dat moet van de musea zelf komen.

De minister wil samenwerking tussen de musea wel stimuleren. Om musea te belonen voor meer samenwerking stelt Bussemaker tot 2017 twee miljoen euro per jaar beschikbaar. Ook musea die geen rijksmusea komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Vanaf 2017 wordt van het huidige budget voor de rijksmusea 2,5 procent opzij gezet om samenwerking verder te stimuleren.

- advertentie -

Volgens Bussemaker is er voor de musea nog een wereld te winnen:

Musea leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, historisch besef en identiteit. Ze trekken veel bezoekers en toeristen en ook internationaal tellen onze collectie en musea mee. Toch komt meer dan de helft van de Nederlanders bijna nooit in een museum. Dat is jammer.

Nieuwe Erfgoedwet

Een ander advies van de Raad voor Cultuur, namelijk het opstellen van een nieuwe Erfgoedwet, neemt de minister wel over. Dit houdt onder meer in dat er een lijst wordt samengesteld van objecten die van nationaal belang zijn en daarom behouden moeten worden voor de toekomst. Hiervoor wordt een zogenaamde expertcommissie ingesteld.

De Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea reageren positief op de brief van de minister. Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging:

ij zijn verheugd met de toon en de inhoud van de brief. De minister erkent de inspanningen die de musea reeds verrichten en tegelijk schetst zij een aantal reële uitdagingen die wij graag samen aangaan. De minister kiest ervoor om zich te richten op resultaten, zonder direct te willen sturen op de wijze waarop die worden bereikt. Hiermee legt ze terecht de verantwoordelijk bij de musea, in het vertrouwen dat die zich richten op samenwerking, educatie en het bereiken van nieuw publiek.

Na de zomer komt de minister met een uitwerking van haar plannen.

Gerelateerde boeken:

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier