Nederlands-Brazilië in kaart

Nederlands-Brazilië in kaart
Begin november ontvangt een vertegenwoordiger van de ambassade van Brazilië het eerste exemplaar van de bijzondere atlas Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600-1650.

De in dit boek gepresenteerde ‘hydrografische atlas van Nederlands-Brazilië’ is een onbekende manuscriptatlas die zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevindt. Lange tijd is deze atlas volgens uitgeverij Walburg Pers aan de aandacht van historici ontsnapt.

De atlas bevat een aantal

- advertentie -gedetailleerde hydrografische kaarten, aanzichten en beschrijvingen van de Braziliaanse kust en wordt nu voor het eerst gepubliceerd. Teksten in het boek zijn van de hand van Henk den Heijer, hoogleraar Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Ben Teensma, deskundige op het gebied van Nederlands Brazilië.

De atlas dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De West-Indische Compagnie (WIC) had in 1630 de Braziliaanse stad Recife veroverd en vanuit daar haar macht weten uit te breiden tot een groot deel van Noordoost-Brazilië. De WIC hield zich onder meer bezig met het verbouwen van rietsuiker. Mede vanwege die activiteit maar ook voor een effectieve defensie en goede scheepvaartverbindingen tussen de kustplaatsen was kennis van land en bevolking onontbeerlijk. Om die reden werden er handgeschreven Braziliaanse leeskaarten of routeboeken gemaakt.

Het eerste exemplaar van het boek wordt op 3 november uitgereikt aan Elizabeth-Sophie Mazzella di Bosco Balsa, afgevaardigde van de Ambassade van Brazilië. De overhandiging vindt plaats in het West Indisch
Huis aan de Herenmarkt in Amsterdam. Daar wordt die dag door het Nationaal Archief The Atlantic Day. Dit naar aanleiding van het feit dat de archieven van de WIC zijn toegevoegd aan het UNESCO Memory of the World Register.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier